Voluntaris

Cerquem voluntaris que vulguin participar de les activitats que ralitzem durant l’any i que estiguin disposats a donar un cop de mà en cas d’emergència.

PEr poder formar part del voluntariat de l’ADF s’han de realitzar els passos següents

 

Carnet Groc
El carnet groc, que identifica al titular del mateix com a personal del grup d’intervenció de l’ADF segons el que disposa el Pla INFOCAT, serà necessari per actuar al front de foc i per identificar-se en els controls que puguin dur-se a terme.

Qui té accés al carnet groc?
Només el personal de 18 anys fins als 70 anys

El President de l’ADF haurà d’omplir el certificat i l’imprès model B, amb les dades de les persones que consideri idònies per actuar en el grup d’intervenció.

Documentació necessària
Certificat signat pel president de l’ADF
Imprès model B degudament omplert
Fotocòpia del DNI
2 fotografies tipus DNI
Certificat mèdic on hi el metge certifiqui el següent:»… no te cap limitació ni impediment per actuar en un foc forestal.» RENOVACIÓ DEL CARNET GROC

La documentació necessària per renovar el carnet groc és la següent:

Carnet groc caducat
2 fotografies tipus DNI
Certificat mèdic no hi el metge certifiqui el següent:
«… no te cap limitació ni impediment per actuar en un foc forestal.» Tant els oficis de sol·licitud de carnets groc com els de renovació dels mateixos, estaran signats pel president de l’ADF, o en el seu defecte portaran el seu vistiplau.
La taula de vigència del carnet groc és la següent:

Edat del soci o membre Vigència del carnet
De 18 a 50 anys 5 anys
De 50 a 60 anys 4 anys
De 60 a 70 anys 3 anys

CARNET VERD
El carnet identifica al titular del mateix com a membre de l’ADF

Qui té accés al carnet verd?
Els socis i voluntaris de l’ADF que tinguin de 16 anys fins a 70 anys

Documentació necessària
Imprès model A degudament omplert
Fotocòpia del DNI
2 fotografies tipus DNI

RENOVACIÓ DEL CARNET VERD
La documentació necessària per renovar el carnet verd és la següent:
Carnet verd caducat

Tant els oficis de sol·licitud de carnets verds com els de renovació dels mateixos. Estaran signats pel president de l’ADF, o en el seu defecte portaran el seu vistiplau.

La vigència del carnet verd és de 5 anys.