Assemblea General Ordinària – 31 maig 2024

Donant compliment a l’article 7 dels nostres Estatuts i preparant-nos per la campanya d’aquest estiu, ens plau convocar a socis, voluntaris i persones interessades a l’Assemblea General Ordinària de la nostra associació, que tindrà lloc el divendres 31 de maig de 2024, a les 18.30h, al Sax Sala, carrer Montserrat 28 Sant Celoni.

L’ordre del dia serà el següent:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Informe anual de gestió i balanç econòmic 2023. Exposició i aprovació, si escau.
  3. Pressupost 2024. Exposició i aprovació, si escau.
  4. Proposta d’actuacions i activitats previstes per l’any actual.
  5. Exposició de la campanya d’informadors d’enguany.
  6. Torn obert de paraules.

Esperant poder-vos saludar el proper 31 de maig,

La junta de l’ADF Forestec.