Assemblea General Ordinària

Benvolguts,

donant compliment a l’article 7 dels nostres Estatuts, i per indicació del nostre president, em plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de la nostra associació, que tindrà lloc el divendres 7 de juny de 2013, a les 19.00h en primera convocatòria i a les 19.30h en segona, a l’antic tanatori de Sant Celoni, la seu de l’associació.

L’ordre del dia serà el següent:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Informe anual de gestió i balanç econòmic 2012. Exposició i aprovació, si escau.
  3. Pressupost 2013. Exposició i aprovació, si escau.
  4. Renovació / ratificació de la junta directiva.
  5. Torn obert de paraules.

Esperant retrobar-nos el proper 7 de juny, aprofito per saludar-vos ben cordialment.

Antoni Torrents
Secretari de l’ADF Forestec