Assemblea General Ordinària – 27 maig 2022

Donant compliment a l’article 7 dels nostres Estatuts, es convoca l’Assemblea General Ordinària de l’ADF Forestec, que tindrà lloc el divendres 27 de maig de 2022, a les 19.00h en primera convocatòria i a les 19.30h en segona, a la Rectoria Vella.

L’ordre del dia serà el següent:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Informe anual de gestió i balanç econòmic 2021. Exposició i aprovació, si escau.
  3. Pressupost 2022. Exposició i aprovació, si escau.
  4. Renovació / ratificació de la junta directiva.
  5. Torn obert de paraules.